Dental-Med

Iessco Environmental
Group Ltd Poland

30 - 003 Kraków
ul. Śląska 6/3, Polska

tel/fax (0048 12) 633 11 11

e-mail: ieg@iessco.eu

25674

CENTRUM TECHNOLOGII OCHRONY ŚRODOWISKA (CTOŚ)

Iessco Environmental Group Ltd, której właścicielem jest korporacja International Environmental Systems&Supplies Inc. USA decyzją Prezydenta IESSCO powołała CTOŚ - CENTRUM TECHNOLOGII OCHRONY ŚRODOWISKA. Jest to oddział wywodzący się ze struktury organizacyjnej Iessco Environemntal Group Ltd. Powyższe Centrum będzie wdrażało w Polsce najnowsze technologie i rozwiązania z zakresu Ochrony Naturalnego Środowiska. Przykładem tego są proponowane rozwiązania poniżej wymienionych firm, które współpracują z Iessco Environmental Group Ltd.


Waste Reduction Europe (Filia WRE USA)

Technologia Clinical Waste Systems z różnorodnymi rozmiarami zmian autoklawów, zewnętrzne obrabianie i spopielanie. Odpady są szybko i wyjątkowo efektywnie odkażane zgodnie z Europejskimi standardami przy użyciu mieleni i niskiego ciśnienia parowego oraz jednocześnie redukowane do 90% gotowe do prostego rozmieszczenia składowiska.

Patentowany animal carcass Tissue Digestor Units (rozwiązania dla utylizacji odpadów zwierzęcych), proces ten spełnia unikatowe normy Europejskie zatwierdzone w Animal By-products. Proces utylizacji powyższych odpadów zachodzi w wysokiej temperaturze przy alkalicznej hydrolizie oraz rozkładzie wszystkich rodzajów zwierzęcych tusz i tkanek.

Effluent Decontamination Systems (EDS) jest to proces zachodzący przy użyciu wysokiej temperatury odkażając całą zawartość odpadów pościekowych.


PRM Energy inc. USA


Krause Mfg inc. USA


Warren & Baerg