Dental-Med

Iessco Environmental
Group Ltd Poland

30 - 003 Kraków
ul. Śląska 6/3, Polska

tel/fax (0048 12) 633 11 11

e-mail: ieg@iessco.eu

25337

Energia odnawialna


W zakresie energii odnawialnej współpracujemy z licznymi firmami zajmującymi się projektowaniem i produkcją systemów do termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych i komunalnych, gdzie odpady są paliwem. System energetyczny z kotłem odzyskowym pozwala na wykorzystanie części energii zawartej w odpadach. Odpady komunalne, to paliwo, które charakteryzuje się kalorycznością rzędu 7-10 MJ/kg. Kaloryczność odpadów medycznych to 25-30 MJ/kg.
Ich działalność służy dbałości o środowisko, a wdrażane rozwiązania technologiczne spełniają wymagania Unijnych Dyrektyw obowiązujących w Polsce.
Technologia do termicznej utylizacji odpadów komunalnych i niebezpiecznych stosowana przez firmy, z którymi współpracujemy pozwala na utylizację od 400 kg/dobę do 120 ton /dobę odpadów.

Utylizacja odpadów

Proces utylizacji odpadów jest realizowany w dwóch etapach:
 • Pierwszym etapem jest gazyfikacja substancji odpadowej w komorze przepychowej, która umożliwia ciągłe prowadzenie procesu utylizacji przez 24 godziny na dobę, co oznacza obniżenie kosztów eksploatacji. Nie ma potrzeby częstego, np. codziennego rozgrzewania i studzenia instalacji w celu np. usunięcia popiołu z wnętrza komory gazyfikacji.
 • Drugi etap, to dopalenie powstałego gazu w komorze dopalającej (tzw. termoreaktorze). Spalanie gazu przebiega w określonym reżimie temperaturowym (850oC dla odpadów komunalnych, a 1100oC dla odpadów niebezpiecznych ze względu na zwiększoną ilość chloru). Gazy spalinowe kierowane są do kotła odzyskowego, a następnie do układu oczyszczania spalin. Kocioł odzyskowy umożliwia odzysk energii zawartej w odpadach, a do celów użytkowych można odzyskać i wykorzystać około 70% tej energii w postaci gorącej wody lub pary technologicznej. Istnieje możliwość zastosowania turbiny parowej i generatora prądu.

W podobny sposób odbywa się unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym również odpadów medycznych.
Oferowane systemy wyposażone są w układ ciągłego monitoringu gazów spalinowych emitowanych do atmosfery. Na bieżąco monitorowane i archiwizowane są parametry procesu.


Magnetic Development Inc.

www.mdienergy.com

Jedną z firm, z którą współpracujemy jest Magnetic Development Inc., utworzona w 1984 roku w stanie Connecticut. Początkowo zajmowała się konstruowaniem i usługami testowania nieniszczącego, jak również rozwojem i wytwarzaniem elektromagnetycznych i ultradźwiękowych urządzeń testujących.
Obecnie najważniejszym celem firmy jest praca nad nowymi technologiami dla urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów oraz działu energii alternatywnych, a także badania efektywnych rozwiązań zarówno dla systemów chłodniczych jak i instalacji słonecznych.


Granty

Firma Magnetic Development, Inc. otrzymała następujące granty na badania:

 • National Science Foundation, STTR Phase I, 2006
 • U.S. Dept. of Energy, Inventions & Innovation, Phase II, 2006
 • U.S. Dept. of Energy, Inventions & Innovation, Phase I, 2004
 • State of Connecticut, New Energy Technologies, 2004
 • U.S. Civilian Research & Development Foundation, 2003

Jednym z jej produktów jest geotermiczna pompa cieplna z dyszą skraplającą.
Projekt ten opiera się na rozwoju nowego cyklu sprężania pary dla chłodziarek z regeneracyjnym użyciem energii potencjalnej od dwóch faz przepływu rozszerzonego, która w tradycyjnych systemach jest tracona w zaworach rozszerzenia. Nowy cykl włącza drugi krok sprężania przez dyszę, urządzenie łączące sprężanie z jednoczesnym przepuszczaniem płynu. Sprężarka spręża parę do mniej więcej 2/3 końcowego ciśnienia i dodatkowo jest wyposażona w dyszę, suma energii mechanicznej wymaganej przez sprężarkę jest zmniejszana i wzrasta efektywność.
Badania prowadzone były pod finansowaniem Amerykański Departament Energetyki - US Departament of Energy.
Termodynamiczny model był rozwijany dla chłodziarek, pokazując możliwe udoskonalenie efektywności do 38% w porównaniu z tradycyjnym cyklem sprężania pary.
Praca teoretyczna pociągnęła za sobą budowę 10 KW prototypu i praktyczna demonstrację 16 % oszczędności energii w tej próbie.

Technologia ta może być użyta w:
 • przemyśle chłodniczym
 • chłodziarki przemysłowe
 • pompy cieplne
 • jako przemysłowa gazowa frakcja ciekła
 • systemach kriogenicznych

Linki

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać: