Dental-Med

Iessco Environmental
Group Ltd Poland

30 - 003 Kraków
ul. Śląska 6/3, Polska

tel/fax (0048 12) 633 11 11

e-mail: ieg@iessco.eu

25337

W ciągu ponad 27 lat IESSCO przekształciło się w międzynarodową korporację, a szczególna dbałość o klienta przyczyniła się do spektakularnego rozwoju na kontynencie amerykańskim oraz w innych częściach świata. Początkową działalnością firmy była sprzedaż urządzeń z zakresu ochrony środowiska na Środkową i Wschodnią Europę. Następnie IESSCO poszerzyło działalność w zakresie budowy obiektów medycznych i dentystycznych, z których zrealizowano około 200 projektów w USA. Obecnie firma prowadzi szeroką działalność także w zakresie budownictwa, remontów, obrotu nieruchomościami oraz zabezpieczania środków finansowych na prowadzone inwestycje.


Od roku 1985 IESSCO aktywnie działa w Polsce i krajach Europy Wschodniej w zakresie adaptacji najnowszych technologii amerykańskich w dziedzinie ochrony środowiska. Szeroki wachlarz świadczonych usług oparty jest o rozległe doświadczenie i wiedzę w zakresie głównych zagadnień związanych z najnowszymi rozwiązaniami w ochronie środowiska, jak: przeróbki odpadów komunalnych, przemysłowych i medycznych (poprzez kombinację połączeń segregacji, recyklingu z technologią pirolizy oraz innych rozwiązań), a także z oczyszczaniem wody i ścieków oraz ochroną powietrza. Sprawność stosowanych przez nas rozwiązań, wraz z umiejętnościami praktycznego wykorzystania wiedzy, stanowi jeden z fundamentów naszego działania.

Obecnie w Polsce działa poprzez IESSCO Environmental Group LTD, którego właścicielem w 100 % udziałów jest IESSCO, prowadząc szeroką współprace z niezależnymi firmami w zakresie rozwoju nowych technologii w dziedzinie ochrony środowiska. IESSCO Environmental Group została utworzona w 2012 roku.