Dental-Med

Iessco Environmental
Group Ltd Poland

30 - 003 Kraków
ul. Śląska 6/3, Polska

tel/fax (0048 12) 633 11 11

e-mail: ieg@iessco.eu

25337

Firma IESSCO Environmental Group w zakresie obrotu nieruchomości reprezentowana jest na terenie Polski poprzez biura w Krakowie i w Polsce, które bezpośrednio współpracują z biurami nieruchomości z Nowego Jorku.

Agenci i współpracownicy biura zapewniają swoje usługi w zakresie:

  • kupna / sprzedaży
  • najmu / wynajmu
  • obsługi prawnej i notarialnej
  • doradztwa inwestycyjnego
  • obsługi inwestycji

Zakres usług obejmuje wszystkie czynności występujące przy zarządzaniu nieruchomościami. Do głównych czynności należy m.in. zlecanie i nadzorowanie wszelkich prac remontowych i modernizacyjnych, wyszukiwanie najemców, występowanie w imieniu właściciela wobec wszystkich urzędów, instytucji i sądów, negocjowanie i zawieranie umów najmu, sporządzanie deklaracji podatkowych i odprowadzanie należnych podatków, uiszczanie wszelkich opłat ciążących na właścicielu z tytułu posiadania nieruchomości itp.

Obsługujemy podmioty krajowe i zagraniczne przy współpracy z najlepszymi pracowniami architektonicznymi, a wysokie kwalifikacje naszych pracowników zapewniają szybką i profesjonalną obsługę pod każdym względem.

Podstawową dewizą firmy jest więc solidność i skuteczność działania w interesie klientów.