Dental-Med

Iessco Environmental
Group Ltd Poland

30 - 003 Kraków
ul. Śląska 6/3, Polska

tel/fax (0048 12) 633 11 11

e-mail: ieg@iessco.eu

25337

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI IESSCO Environmental Group

Ochrona środowiska

 • Unieszkodliwianie odpadów komunalnych, przemysłowych oraz medycznych
 • Usługi sanitarne i pokrewne
 • Działalność w zakresie redukcji emisji pyłów i gazów

Obsługa nieruchomości

 • Obsługa nieruchomości na własny rachunek
 • Zarządzanie nieruchomościami

Budownictwo i remonty

 • Działalność w zakresie architektury i inżynierii
 • Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego

Pomoc przy uzyskiwaniu środków finansowych na projekty

 • Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla banków
 • Działalność związana z pomocnictwem finansowym

IMPORT/EXPORT

 • Handel hurtowy i detaliczny wyrobami przemysłowymi
 • Działalność w zakresie oprogramowania komputerowego

Dostawa sprzętu medycznego i urządzeń dentystycznych

 • Handel hurtowy i detaliczny sprzętu medycznego i urządzeń dentystycznych

Klimatyzacja i wentylacja

 • rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne dla potrzeb indywidualnych klientów
 • zakładów przemysłowych
 • szpitali i innych obiektów komercyjnych

Usługi w ramach kontaktów biznesu USA i Polski

 • Usługi transportowe
 • Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Działalność reklamowa