Dental-Med

International Environmental
Systems & Supplies
Inc. USA

70-46 Ingram Street,
Forest Hills.,
New York 11375,
USA

tel/fax (001 718) 263 24 67

e-mail: iessco@verizon.net
e-mail: iessco@iessco.eu

25337

International Environmental System & Supplies Inc.

(IESSCO) została założona w roku 1980 w stanie Delaware USA przez prezesa firmy Edwarda Wnuka. Firma ta posiada 1000 udziałów, które są w 100% własnością Edwarda Wnuka. Na początku była ona reprezentantem Environmental Elements Corp., KOPERS Inc. oraz Philips.


W ciągu ponad 27 lat IESSCO przekształciło się międzynarodową korporację, a szczególna dbałość o klienta przyczyniła się do spektakularnego rozwoju na kontynencie amerykańskim oraz w innych częściach świata. Początkową działalnością firmy była sprzedaż urządzeń z zakresu ochrony środowiska na Środkową i Wschodnią Europę. Następnie IESSCO poszerzyło działalność w zakresie budowy obiektów medycznych i dentystycznych, z których zrealizowano około 200 projektów w USA. Obecnie firma prowadzi szeroką działalność także w zakresie budownictwa, remontów, obrotu nieruchomościami oraz zabezpieczania środków finansowych na prowadzone inwestycje.

Od roku 1985 IESSCO aktywnie działa w Polsce i krajach Europy Wschodniej w zakresie adaptacji najnowszych technologii amerykańskich w dziedzinie ochrony środowiska. Szeroki wachlarz świadczonych usług oparty jest o rozległe doświadczenie i wiedzę w zakresie głównych zagadnień związanych z najnowszymi rozwiązaniami w ochronie środowiska, jak: przeróbki odpadów komunalnych, przemysłowych i medycznych (poprzez kombinację połączeń segregacji, recyklingu z technologią pirolizy oraz innych rozwiązań), a także z  oczyszczaniem wody i ścieków oraz ochroną powietrza. Sprawność stosowanych przez nas rozwiązań, wraz z umiejętnościami praktycznego wykorzystania wiedzy, stanowi jeden z fundamentów naszego działania.

Obecnie w Polsce działa poprzez IESSCO Environmental Group, którego właścicielem w 100 % udziałów jest IESSCO, prowadząc szeroką współprace z niezależnymi firmami w zakresie rozwoju nowych technologii w dziedzinie ochrony środowiska.