Dental-Med

International Environmental
Systems & Supplies
Inc. USA

70-46 Ingram Street,
Forest Hills.,
New York 11375,
USA

tel/fax (001 718) 263 24 67

e-mail: iessco@verizon.net
e-mail: iessco@iessco.eu

25337

Firma IESSCO w zakresie obrotu nieruchomości reprezentowana jest na terenie Polski poprzez biura w Krakowie i w Polsce, które bezpośrednio współpracują z biurami nieruchomości z Nowego Jorku.

Agenci i współpracownicy biura zapewniają swoje usługi w zakresie:

  • kupna / sprzedaży
  • najmu / wynajmu
  • obsługi prawnej i notarialnej
  • doradztwa inwestycyjnego
  • obsługi inwestycji

Zakres usług obejmuje wszystkie czynności występujące przy zarządzaniu nieruchomościami. Do głównych czynności należy m.in. zlecanie i nadzorowanie wszelkich prac remontowych i modernizacyjnych, wyszukiwanie najemców, występowanie w imieniu właściciela wobec wszystkich urzędów, instytucji i sądów, negocjowanie i zawieranie umów najmu, sporządzanie deklaracji podatkowych i odprowadzanie należnych podatków, uiszczanie wszelkich opłat ciążących na właścicielu z tytułu posiadania nieruchomości itp.

Obsługujemy podmioty krajowe i zagraniczne przy współpracy z najlepszymi pracowniami architektonicznymi, a wysokie kwalifikacje naszych pracowników zapewniają szybką i profesjonalną obsługę pod każdym względem.

Podstawową dewizą firmy jest więc solidność i skuteczność działania w interesie klientów.