Dental-Med

International Environmental
Systems & Supplies
Inc. USA

70-46 Ingram Street,
Forest Hills.,
New York 11375,
USA

tel/fax (001 718) 263 24 67

e-mail: iessco@verizon.net
e-mail: iessco@iessco.eu

25337

Zagadnienia ochrony środowiska znajdują się obecnie w centrum zainteresowania publicznego i dlatego firma IESSCO wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom. W tym celu stworzyliśmy kompleksowy system usług w zakresie:

  • opracowania koncepcji
  • opracowania koncepcji projektowania
  • uzgodnienia dokumentacji
  • przygotowania finansowania inwestycji

W trosce o wszystkie komponenty środowiska nasza firma zajmuje się każdą gałęzią przemysłu. Zgodnie z naszymi założeniami realizujemy kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza i analiz hałasu. Proponując klientowi stworzenie skutecznego systemu działania oferujemy nasze kilkunastoletnie doświadczenie i fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska.

IESSCO osiągnęło stabilną pozycję rynkową dzięki wysokiej jakości usług. Z myślą o naszych przyszłych klientach przygotowaliśmy kompleksowe usługi w zakresie wprowadzania technologii tworzących niezawodne i bezpieczne systemy zarządzania odpadami różnego typu. Jednym ze sposobów na „ górę odpadów cywilizacyjnych” jest recykling, pozwala on bowiem zmniejszać ich ilość oraz ponownie odzyskać surowce wtórne oraz w połączeniu z systemem pirolizy, za pomocą której możemy produkować energię elektryczną i cieplną. W trakcie swojej działalności IESSCO pomagało już wielu miastom, zakładom i instytucjom w opracowaniu i wdrażaniu zawansowanych systemów zagospodarowania odpadów. Zgodnie z podpisanymi umowami firma zarządzała tymi inwestycjami aż do momentu uzyskania pełnej wydajności wdrażanego systemu.

IESSCO jest firma, która poza recyklingiem zapewnia nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodno – ściekowej w tym oczyszczania wody i ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, pozwalające na podjęcie kompleksowych działań na każdym poziomie oferując kompetentne, praktyczne koncepcje i rozwiązania, które są zawsze dostosowane do danej lokalizacji zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym.

IESSCO posiada swoje własne rozwiązania techniczne w zakresie głównych zagadnień związanych z oczyszczaniem wody i ścieków, zagadnień które wymagają nie tylko rozwiązania danego problemu , ale znalezienia najlepszego rozwiązania. Poprzez takie systemowe podejście oraz dzięki naszym możliwościom łącznego wykorzystania różnych technik, możliwe jest często zastosowanie oszczędnych rozwiązań synergetycznych.

Konieczność przeciwdziałania stale postępującej degradacji środowiska znajduje odbicie w rosnących wymaganiach norm i przepisów dotyczących chrony powietrza. Emitowane spaliny muszą więc podlegać procesowi oczyszczania poprzez budowę instalacji odpylania, odsiarczania i odazotowania gazów odlotowych.

IESSCO jest firmą, która również w tej dziedzinie ochrony środowiska świadczy szereg usług w zakresie opracowania nowych rozwiązań technologicznych. Działamy w ścisłej współpracy z naszymi klientami starając się znaleźć rozwiązania jak najbardziej optymalne, które ze swej strony mają zdecydowany wpływ na poprawę naszego wspólnego środowiska.

Firma skupiła wokół siebie grono wyspecjalizowanych pracowników oraz partnerów, których zadaniem jest rozwiązywanie Państwa problemów za pomocą najlepszych technologii.

Nasz zespół specjalistów indywidualnie podejdzie do każdego klienta i pomoże dobrać najbardziej optymalne rozwiązanie dla każdego.


Zapraszamy do współpracy!!!