Dental-Med

International Environmental
Systems & Supplies
Inc. USA

70-46 Ingram Street,
Forest Hills.,
New York 11375,
USA

tel/fax (001 718) 263 24 67

e-mail: iessco@verizon.net
e-mail: iessco@iessco.eu

25337

IESSCO jest firmą z dużym doświadczeniem w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Już od 27 lat jesteśmy partnerem w rozwiązywaniu wielu problemów gospodarki odpadami. Zajmujemy się kompleksową obsługą zarówno zakładów przemysłowych, jaki indywidualnych podmiotów. Świadczymy usługi w pełnym zakresie wynikającym z wymogów prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, prawa wodnego i innych, aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego.

Współpracujemy z kadrą wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, zajmujących się na co dzień działalnością projektową, badawczą oraz pomiarową, a dzięki szerokiej współpracy z renomowanymi firmami z całego świata nasze produkty spełniają wymogi standardów światowych.

Aktualnie specjalizujemy się w szeroko pojętych problemach związanych z termiczną przeróbką odpadów. Proponujemy Państwu współpracę w zakresie doboru systemu i urządzeń zastosowanych w nowoczesnych technologiach przeróbki odpadów. Świadczymy także usługi w zakresie konstruowania nowych i modernizacji istniejących zakładów zajmujących się gospodarka odpadową.

Przykładem działania IESSCO w zakresie unieszkodliwiania odpadów jest "Wzorcowe centrum termicznej przeróbki odpadów dla Polski i Europy Wschodniej w Regionie Podkarpackim", realizowanie wspólnie przez

  • RPM Energy Inc. USA
  • Krause Mgf Inc. USA
  • IESSCO INC USA
  • Warren & Baerg Mfg Inc.
  • Politechnikę Śląską w Gliwicach Instytut Ochrony Środowiska
  • Advanced Fuel Research Inc. USA
  • AGH Kraków
  • IESSCO Environmental Group LTD Poland

PRM Energy Inc. USAKrause Mfg Inc. USA


Warren & Baerg Mfg Inc.