Dental-Med

International Environmental
Systems & Supplies
Inc. USA

70-46 Ingram Street,
Forest Hills.,
New York 11375,
USA

tel/fax (001 718) 263 24 67

e-mail: iessco@verizon.net
e-mail: iessco@iessco.eu

25337

Kwestia wody jest jednym z najistotniejszych problemów, które dotyczą zarówno środowiska przyrodniczego jak i podstaw egzystowania człowieka. Woda stanowi jeden z podstawowych składników wszystkich żywych organizmów.

Człowiek używa wody w celach spożywczych i gospodarczych, w przemyśle i energetyce , jest ona więc niezastąpionym dobrem o które należy dbać.

Odpowiedzialność za dobrze funkcjonujący obieg wody w przyrodzie stały się więc wyznacznikiem dla naszej firmy. Analizując informacje dotyczące poborów wody, jej zużycia i ilości zrzucanych ścieków uzyskaliśmy obraz istniejącego stanu w dziedzinie gospodarki wodno - ściekowej, a dzięki temu mogliśmy określić obszar działania naszej firmy w tej dziedzinie. Ze względu na bardzo szeroki zakres zastosowania wody w wielu gałęziach gospodarki, istnieje konieczność stosowania bardzo wielu procesów i metod prowadzących do otrzymania oraz odzyskania wody odpowiedniej jakości. Do procesów tych należą:

  • proces uzdatniania wody
  • proces oczyszczania ścieków

Różny skład i właściwości wód pochodzących z naturalnych źródeł oraz niejednakowe wymagania co do ich jakości ze strony użytkowników sprawiają że istnieje konieczność stosowania bardzo wielu metod uzdatniania wody. Wielkie znaczenie w codziennym życiu ma również oczyszczanie ścieków pochodzących zarówno z prywatnych gospodarstw domowych, jak i przemysłu.

Firma IESSCO zdając sobie sprawę z faktu iż pogłębiający się deficyt wody sprawia, że jej odzyskiwanie stanowi niezwykle istotny element troski o środowisko naturalne oferuje Państwu szereg różnorodnych innowacyjnych technologii służących poprawie stanu jakości wody. Stały rozwój naszych produktów udostępnia Państwu nowoczesne technologie oczyszczania ścieków przemysłowych, komunalnych oraz deszczowych, a także stacji uzdatniania wody.

Do profilu naszej firmy należy przede wszystkim realizacja instalacji ściekowych oraz instalacji uzdatniania wody. W obu tych przypadkach udzielamy także fachowych porad oraz służymy pomocą w zakresie przygotowania inwestycji zarówno od strony ekonomicznej jak i technicznej.

Firma IESSCO oferuje szeroką gamę rozwiązań dotyczących problemu odprowadzania i utylizacji ścieków, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby dużych zakładów przemysłowych oraz indywidualnych klientów.