Dental-Med

Iessco Environmental
Group Ltd Poland

30 - 003 Kraków
ul. Śląska 6/3, Polska

tel/fax (0048 12) 633 11 11

e-mail: ieg@iessco.eu

25674

Edward Wnuk - Prezydent IESSCO

Szanowni Państwo !!!

W imieniu korporacji IESSCO oraz naszej spółki w Polsce IESSCO Environmental Group, której stuprocentowym właścicielem jest korporacja amerykańska IESSCO z USA, w imieniu własnym oraz firm współpracujących pragnę zaprosić do obejrzenia prezentacji mojej spółki. Na stronach witryny zapoznacie się Państwo z historią, aktualnym zakresem działalności z tematyki ochrony środowiska naturalnego, działalności usługowej i handlowej oraz planami na przyszłość IESSCO Environemtal Group

Edward Wnuk
Chairman CEO


IESSCO Environmental Group z Centralą w Krakowie jest firmą polską posiadającą uprawnienia firmy EU. Jest ona przedłużeniem działalności korporacji amerykańskiej IESSCO w Polsce., współpracuje z kadrą wysokiej klasy specjalistami w dziedzinie ochrony środowiska m.in.:

  • Katedrą Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  • Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie - dr inż. Bogusław Bieda (Rzeczoznawca UE)
  • Politechniką Krakowską