Dental-Med

International Environmental
Systems & Supplies
Inc. USA

70-46 Ingram Street,
Forest Hills.,
New York 11375,
USA

tel/fax (001 718) 263 24 67

e-mail: iessco@verizon.net
e-mail: iessco@iessco.eu

25337

Jesteśmy dostawcą najnowocześniejszych technologii i produktów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat IESSCO nawiązało kontakty i rozpoczęło współpracę z wieloma wiodącymi na rynku amerykańskim kompaniami w zakresie technologii utylizacji odpadów: komunalnych, medycznych i przemysłowych.

Są to następujące firmy:

  • PRM Energy Inc. USA
  • Krause Mfg Inc. USA
  • Warren & Baerg Mfg Inc.
  • FOSSIL ENERGY GOV.
  • CP Manufacturing. Inc.
  • EMERY ENERG COMPANY
  • US Filter Inc.

Ponadto współpracujemy ze specjalistami w wybranych dziedzinach m.in. Katedrą Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Dr Bogusławem Biedą, pracownikiem naukowym AGH, ekspertem Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, a także pracownikami Politechniki Krakowskiej. Nasze prace prowadzimy przy współudziale biur projektowych m.in.: ZD - Projekt w Krakowie prowadzące projekty dla Iessco Environmental Group Ltd.

W ciągu swojej działalności na rynkach światowych IESSCO wykonało kilka projektów stacji przeładunkowych między innymi w Stanford, Connecticut, Pittsburgh, Pennsylvania oraz Maryland w USA, również montaż instalacji ochrony środowiska, a także kilkanaście obiektów medycznych: New York Hospital, Medical Cornel Center, Dryfus Company, The Health Foundation, Rogosin Instytut oraz szereg obiektów.

Obecnie IESSCO współpracuje z kilkoma największymi korporacjami budującymi zakłady przeróbki odpadów w USA, Australii i Europie. Jest w stanie blisko współpracować z wszystkimi klientami co pozwala na adoptowanie procesów technologicznych do lokalnych warunków inwestycji.

IESSCO jest więc firmą, która stawia na wszechstronne przyszłościowe rozwiązania, a sprawność stosowanych przez nas rozwiązań, wraz z umiejętnościami praktycznego wykorzystania wiedzy, stanowi jeden z fundamentów działania.