Dental-Med

International Environmental
Systems & Supplies
Inc. USA

70-46 Ingram Street,
Forest Hills.,
New York 11375,
USA

tel/fax (001 718) 263 24 67

e-mail: iessco@verizon.net
e-mail: iessco@iessco.eu

25337

Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na problemy ochrony środowiska przyrodniczego, a jednym z bardziej istotnych problemów jest ochrona powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenie powietrza następuje wskutek wprowadzenia do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę, albo też powodować inne szkody w środowisku.
Wśród zanieczyszczeń powietrza wyróżnia się:

  • zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego jak pyły i gazy
  • zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego, czyli zanieczyszczenia powstałe na skutek pożarów lasów, procesów rozkładu materii organicznej czy wybuchów wulkanów

Firma IESSCO oferuje prowadzenie pełnej obsługi zakładów w zakresie:

  • projektowania, budowy i rozruchu instalacji do oczyszczania powietrza
  • opracowania nowych technologii w zakresie ochrony powietrza
  • fachowego doradztwa w zakresie doboru instalacji właściwej pod względem zarówno technicznym jak i ekonomicznym

Wszystkie inwestycje prowadzone przez firmę IESSCO objęte są kompleksową obsługą serwisową zarówno w trakcie budowy jak i samej eksploatacji urządzeń.

Dzięki gronu doświadczonych specjalistów z wielu dziedzin ochrony środowiska przyrodniczego, a w tym także ochrony powietrza atmosferycznego, firma IESSCO oferuje Państwu rozwiązania, które są zarówno atrakcyjne ekonomicznie oraz innowacyjne technicznie